Natursteinsundersøkelser på Grytøy, Harstad og Bjarkøy kommuner, Troms

Grytøy og den sørlige del av Bjarkøy har vært undersøkt med tanke på natur- stein. Den nordlige delen av Grytøy består av en meta-gabbroid bergart som er svært oppsprukket og inhomogen og uten interesse i natursteinssammenheng. Den sørlige del av Grytøy og Bjarkøy består av porfyrgranitt. Porfyrgranitten består av 2-3 cm store krystaller av kalifeltspat i en grunnmasse av kvarts, plagioklas og biotitt. De sentrale deler av Grytøy består av blokkmark med lite eksponert fastfjell, og det er kun langs kystblotningene at bergarten kan studeres i detalj. De mest massive områdene ble påvist på den østlige del av Grytøy, fra ferjeleiet ved Vikan og nordover mot Dypingen. De beste områdene ble observert i nærheten av et nedlagt brudd ved Seglhjellen. Her er det 1.5 til 2.5 meter mellom flattliggende benking og 3-4 meter mellom vertikale sprekker. Granitten har et utseende som kun vil gi en lav pris i markedet På grunn av begrensete muligheter for å kunne produsere stor blokk av et lite attraktivt utseende av bergarten konkluderes med at de utførte undersøkelsene ikke har påvist økonomisk interessante forekomster.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.017
Page number:
32
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms