Natursteinsundersøkelser i Nord-Gudbrandsdalen: trondhjemitt ved Dombås

Trondhjemitt ved Dombås ble undersøkt med tanke på dens kvalitet som natursteinsråstoff. Bergarten er svært variabel i farge/struktur, sprekketetthet og kvalitet, og det antas at det neppe er grunnlag for videre under- søkelser/tiltak for etablering av industrielt blokksteinsuttak. Bergarten er derimot egnet for småskala uttak av grovenatursteins- produkter (murstein/kantstein) og har relativt gode pukkegenskaper.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.089
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland