Natursteinsundersøkelser i Matre-Åkra området, Kvinnherad kommune

Etter ønske fra Kvinnherad kommune ble det utført undersøkelser av en granitt i den sørlige delen av kommunen på en halvøy mellom Matersfjorden og Åkra- fjorden. Formålet var vurdering av muligheten for blokkuttak. Ved feltundersøkelsene viste det seg at granitten hadde et ordinært grålig utseende og den var i større områder en del gneisaktig stripet. Selv homogene partier innenfor denne granitten ville måtte ha potensiale for produksjon av relativt stor blokk for å kunne være økonomisk interessant. Undersøkelsene viste derimot at granitten er relativt sterkt oppsprukket, og ingen steder ble det lokalisert partier som hadde blokkpotensiale. I en del områder var også granitten skjemmet av mørke ovale flekker. I nordlige del av det aktuelle området er det en granodioritisk bergart. Denne synes å være mindre oppsprukket enn granitten, men heller ikke denne kan gi de blokkstørrelser som er nødvendige for et lønnsomt uttak.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
95.098
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland