Natursteinsundersøkelser i anortositt mellom Egersund og Ogna: status 2001

Mellom Egersund og Ogna opptrer partier med en spesiell variant av anortositt med sterkt, blått fargespill i feltspatkrystallene. Denne typen har vist seg å ha et stort, internasjonalt markedspotensiale, og benyttes i dag som fasadeplater, gulvflis, med mere. Geologisk kartlegging i 2000 og 2001 har avdekket flere nye forekomster som kan være av stor økonpmisk interesse. De fleste av forekomstene ligger innenfor et kjerneområde på ca. 100 kvadratkilometer mellom Hellevik og Ogna. Det vil for fremtiden være av stor betydning og få til en fornuftig forvaltning av dette området for å sikre en stabil industrivirksomhet basert på anortosittressursene. Kartleggingen vil fortsette i 2002 og delprosjektet avsluttes tidligst 2003.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.006
Page number:
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland