Naturstein i Solund

I samarbeid med Solund kommune har NGU utført undersøkelser/befaringer av fem blokksteinlokaliteter i kommunen. Undersøkelsene ble konsentrert om ulike varianter av konglomerat samt en grønnsteinsbreksje. Små blokk ble tatt ut for tekniske tester og til visning for kjøperinteresserte. Bergartene er forholds- vis lett å sage, mens poleringsegenskapene er noe dårligere på grunn av store hardhetsvariasjoner. Det antas at det vil være mulig å ta ut middels stor blokk Markedspotensialet må undersøkes før en går videre med planer om eventuell drift.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.061
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport