Naturstein i Nord-Gudbrandsdalen; kleberstein i Selgruppen

I rapporten blir det gitt en vurdering av potensialet for klebersteins- og serpentinkonglomeratforekomster i Nord-Gudbrandsdalen, spesielt innenfor et bestemt stratigrafisk nivå (basis av Selgruppen). Kleberstein er innen området vesentlig dannet ved talkomvandling av serpentin- konglomerater. Graden av omvandling og følgelig forekomstenes karakter varierer Spesielt to felt peker seg ut som interessante; det etterhvert velkjent feltet mellom Otta og Lalm, og et felt NV for Vågå. For forekomster av serpentinkonglomerat står et område syd for Vågå i særklasse Forekomster av kleberstein i Lesja er også tatt med i vurderingen, og vi vil anbefale videre undersøkelser også der.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.104
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland