Naturstein i Gulen kommune

I samarbeid med Gulen kommune har NGU utført undersøkelser/befaringer av to blokksteinslokaliteter i kommunen. Undersøkelsene ble konsentrert om en rød og grønn øyegneis ved Soleibotn nær Eyvindsvik. Bergarten ble kartlagt og små blokk ble tatt ut for tekniske tester. Bergarten har gode sageegen- skaper, men tar polering litt dårlig på grunn av at biotittglimmer har en tendens til å bli revet ut under siste poleringstrinn. Markedspotensialet må undersøkes før en går videre med planer om eventuell drift. Nær fergeleiet ved Rutledal ble en rød øyegneis også prøvetatt dvs. med uttak av små blokk for sage- og poleringstester. Prøvene var positive og homogeniteten er god i deler av forekomsten. På grunn av grunneierforhold er denne lokaliteten lite aktuell for uttak i dag.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.033
Page number:
97.033
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport