Naturstein i Gaular kommune

Tre områder med båndet gneis og en granitt ved Kvitneset er kartlagt. Blokk er tatt ut fra alle 4 lokalitetene for å undersøke brukbarhet som naturstein. Det konkluderes med at ingen av prøvene er egnet til dette formålet, dels på grunn av kvalitet og dels på grunn av størrelse. En båndet gneis ved Nosholten er utmerket som murstein til tørrmuring i uteanlegg.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.015
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport