Namsvatnet med en del av Frøyningsfjell Geologisk kart. Berggrunnskart; Namsvatnet; 1:100 000; trykt i farger; NGU Publ.nr.196

This publication is not available for download.

Available:
NGU-distribusjonen
Document type:
Kart