Muskovittrike kyanittførende granat-glimmerskifre fra Hyllestad, Sogn og Fjordane.

Geologien i Hyllestadfeltet er kartlagt med henblikk på å avgrense kyanittførende partier av granatglimmerskiferen.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2090
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport