Muresteinsforekomster ved Aukland, Ombo.

Fortrolig til 01.01.2002 En forekomst av tonalittisk gneis ved Aukland på Ombo ble befart og vurdert. Hensikten var å belyse muligheter for produksjon av murestein på forekomsten og om kvaliteten på bergarten er egnet til dette. I forekomsten opptrer en sone som kan være egnet. Det er stor sannsynlighet for at både mektighet og utstrekning på denne sonen er mer enn tilstrekkelig for muresteinproduksjon. Bergarten er ikke ideell, den kunne hatt både bedre kløvegenskaper og gunstigere oppsprekning, men kan likevel være brukbart egnet. Første tiltak bør være å foreta prøvebrytning for å vurdere kvaliteten i praktisk drift. Hvis en prøvebrytning gir gode resultater vil vi anbefale en mer detaljert kartlegging av forekomsten inklusiv kjerneboring for å avgrense og anslå volumet av ulike kvaliteter i området.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2000.095
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland