Muligheter for verdiskaping ved CO2-basert prosessering av mineralske råvarer: egnede forekomster i Nordland

Nordland så vel som landet for øvrig har betydelige muligheter for økt mineralbasert verdiskaping blant annet gjennom kombinasjon av primær råvareproduksjon (gruvedrift) og bruk av naturgass for videreforedling av mineralske råvarer. Slik industriell produksjon vii imidlertid i de fleste tilfeller medføre utslipp av betydelige mengder CO2 som må tas hånd om på en miljøakseptabel måte. Med dette utgangspunktet testes et ide- konsept som har som formål utvikling av en industrirelevant prosess for oppløsning av bestemte bergartstyper i karbonsyre. Visse bestanddeler av de oppløste bergarter binder CO2 og danner karbonatmineraler og gir således mulighet for mineralogisk lagring av CO2 mens andre komponenter kan utgjøre verdifulle produkter for salg. Denne type prosess kan åpne opp for en betydelig industriell verdiskaping.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2011.038
Page number:
36
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Verdiskaping ved karbonsyreoppløsning av bergarter
Project nr:
334600
Fylke:
Nordland