Muligheter for grunnvannsforsyning til Åbygda.

For å spare unødvendige kostbare overføringsledninger, anbefales flere enkelt- vannverk for naturlig boligkonsentrasjoner i bygda. De fleste synes å kunne baseres på sjaktebrønner som mates fra elver. Hvor forholdene synes mer tvilsomme, er det tatt ut boreplasser i fjell.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-83040
Page number:
5
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland