Muligheter for erstatningsvann etter brønnskade, Flesland.

Alternative løsninger av vannforsyning etter brønnskade vurderes. Det konkluderes med at dypbrønnsboring i fjell er beste løsning selv om det er viss fare for saltvannsinntregning ved store vannuttak.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.127
Page number:
2
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland