Mulighetene for gull-mineraliseringer i Gulldalen, Hamarøy kommune, Nordland.

I forbindelse med undersøkelsene i Linnajavri-området ble det registrert meget omfattende hydrotermal aktivitet i flere steder, både innenfor de mange ofiolittfragmentene samt også innenfor enkelte av skiferenhetene.. Mest omfattende breksiering og hydrotermal aktivitet fins i det feltet som er gitt navnet Gulldalen. Det geologiske miljøet her ble ansett å ha de riktige geologiske forholdene til stede for å transportere/skape en anrikning av gull nemlig: mafiske vulkanitter, ultramafitter (som i Sør-området har påviselig høyt gullinnhold i sulfider), et svakt sulfidinnhold i gabbroer, sedimenter med staurolitt, hydrotermal aktivitet med avsetning av turmalin, kvarts, kloritt, karbonater, ankeritt og jernoksyder. Et lite prosjekt med prøvetaking av området er gjennomført. Det er samlet bergartsprøver, bekkesedimenter og tungmineraler fra bekken gjennom området. Resultatene var negative. Det kan tolkes som at løsningene ikke førte gull eller at de rette avsetningsbetingelsene for gull ikke var til stede.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2009.016
Page number:
22 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Små oppdrag naturstein
Project nr:
263350
Fylke:
Nordland