Mulig grunnvannsforsyning til Selsvik - Solesnes og fire planlagte boliger ved Kysnes.

Det er anvist borplasser for fellesvannverk i Selsvik - Solesnesområdet. Videre er det tatt ut borplass for fire planlagte boliger på Kysnes.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00491
Page number:
3
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland