Mulig grunnvannsforsyning til akvakulturstasjon, Skjær.

Boreplasser i fjell er tatt ut fra supplerende vannforsyning til akvakulturstasjon. Som et alternativ anbefales løsavsetninger ved Sogndal utprøvet med tanke på grunnvannsuttak.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.135
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport