Motstandsmålinger i et område over Hovedmalmens forlengelse mot vest, Løkken Verk.

Ekvipotensialbildet som ble tegnet på grunnlag av potensialmålingene i 1958/59 i området over Hovedmalmens fortsettelse mot vest er flattrykt i øst -vest- retningen (kfr. GM Rapport nr. 235 A). En mulig årsak til dette kan være at undergrunnens ledningsevne er mindre i Ø-V retningen enn i N-S retningen (anisotropi). Hensikten med de foreliggende målinger var å undersøke dette forhold nøyere. I NGU's arkiv finnes 3 utgaver av rapporten over disse målingene. Dette skyldes at det under bearbeidelsen oppsto uoverensstemmelser mellom Breen og Moxnes. Utgave nr. 1 og 2 er utarbeidet av Moxnes som sendte sine rapporter direkte til oppdragsgiver utenom GM's/NGU's ledelse. Breen er ansvarlig for utgave 3. Moxnes og Breen konkluderer forskjellig i sine rapporter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
263 B
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport