Mosaikkbygging for A S Rødsand Gruber.

Det ble bygget 1 stk flyfotomosaikk i målestokk 1:50 000 og 2 stk i målestokk 1:35 000. Det blir ikke skrevet rapport.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
589
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport