Moreneundersøkelser (mikroblokkleting) rundt kobbermineraliseringen ved Ucca - Vuovdas.

Resultatene av tidligere undersøkelser i Ucca - Vouvdas fremgår av rapportene 503 B, 510 C og 548 D. Som kartgrunnlag ved moreneundersøkelsene ble benyttet plansje 01 (slingramkartet) i rapport 548 D. Det ble tatt 530 moreneprøver som ble analysert på kobber.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
756 B
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark