Molybdenmineraliseringer under Elsjøfeltet. Geologisk logging av borhull 2, 129.30 - 216.40 m.

Borhull 2 ble forlenget fra 129.30 til 216.40 m. Det viser at Elsjøfeltet intruderes av biotittgranitt fra undersida. I tillegg viser kjernen 4 andre finkornige intrusiver. Bergartene er propylittisk omvandlet i hele kjerne- lengden, kvarts-sericitt omvandling og breksiering opptrer hyppigst i de nedre deler, mens leiromvandling er vanligst i de øvre deler av lengden. Molybdenglans i uøkonomiske mengder opptrer spredt på stikk eller impregnert i kvarts-sericitt omvandlede soner. Det anbefales videre boring da den tolkede soneringen kan indikere at en er i toppen av et porphyry system. system.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1900/16F
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus