Molybdenforekomster mellom Flottorp og Ørsdalen, sammenstilling og enkeltundersøkelser.

Rapporten er en sammenstilling av tilgjengelige data om Mo og W-Mo forekomster mellom Flottorp og Ørsdalen. Det er spesielt lagt vekt på mineraliseringenes genese ut fra et prospekteringssynspunkt. I tillegg omfatter rapporten beskrivelse av Mo-forekomstene Ovedal (Sirdal), Haughom-området (Sirdal), Gursli (Lund), Konnstali og Djupetjørni (Flekkefjord) og fahlbåndsoner i Rusdal (Flekkefjord). Konklusjoner er at det er et fornuftig utgangspunkt å legge opp prospektering ut fra at Mo og W-Mo-mineraliseringer er sedimentært dannet. USB vil ikke fortsette undersøkelsene i regionen i og med at statens rettigheter er håndgitt et bergverksselskap.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1650/50A
Page number:
35
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport