Mofjell-prosjektet: Statusrapport pr. juni 2009

I alt ble 95 bergartsprøver innsamlet under feltarbeidet i 2008; av disse 81 prøver for geokjemi og 26 prøver for mineralseparasjon og aldersbestesmmelse (de fleste av disse også for geokjemi). Geokjemi av både amfibolitter og felsiske metavulkanitter i Mofjellgruppen viser øybuesignatur. Resultatene er således i stor grad i overensstemmelse med det som tidligere er publisert. En god del av de grå gneisene ser ut til å representere felsiske metavulkanitter, noe som betyr at det er et større innslag av vulkanske bergarter i området enn tidligere antatt. Dette kan også være en av grunnene til at området er anomalt når det gjelder gull-innhold. Det blir viktig å identifisere de tykkere enhetene med grå gneis. Dersom disse er vulkanske, kan de ha vært viktige som både varme- og metallkilde for dannelse av sulfidforekomstene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2009.038
Page number:
31 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Mofjellet, Nordland - berggrunn og malmpotensialet
Project nr:
326700
Fylke:
Nordland