Mineralressurser i området Kongsberg-Modum-Ringerike, Buskerud

Rapporten omhandler mineralressurser i området fra Kongsberg og nedre del av Flesberg i vest til Modum og Ringerike i øst. Dette området er nylig kartlagt og utgitt som berggrunnsgeologisk kart i 1:100 000. I forbindelse med berggrunns-kartleggingen ble også mineralforekomstene i området undersøkt og ressursene når det gjelder både metaller og industrimineraler vurdert for økonomisk potensial. Når det gjelder metalliske ressurser er det potensial for særlig kobolt, kobber, nikkel, sink og selen, men kanskje også for tinn og wolfram.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2020.023
Page number:
65
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
MINS - Ore potential in the Kongsberg-Modum region
Project nr:
333200
Fylke:
VIKEN