Mineralressurser i Norge i 2015. Mineralstatistikk og bergindustriberetning

Publikasjonen Mineralressurser i Norge i 2015 utgis av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) basert på bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall for 2015.

Mineralressurser i Norge 2015. Mineralstatistikk og bergindustriberetning

Publikasjonen Mineralressurser i Norge i 2015 utgis av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) basert på bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall for 2015.

Download publication

Series:
Publikasjon
Series nr:
1/2016