Mineralressurser i Norge 2012. Mineralstatistikk og bergindustriberetning

Publikasjonen Mineralressurser i Norge i 2012 utgis av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning (Direktoratet) basert på bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall for 2012.

Download publication

Series:
Publikasjon
Series nr:
1/2013