Mineralressurs-undersøkelser i Nordland i regi av Nordland Mineral (NM): 2003-2010

Rapporten gir en beskrivelse av arbeidet som er nedlagt i Nordland Mineral (NM) og resultatene av dette. NM var formelt aktivt i perioden 2003-2010 og ble finansiert av Nordland fylkeskommune (Nfk) og NGU på 50:50 basis. Hensikten med arbeidet var å øke informasjonen om mineralforekomster fylket som kunne skape idéer om mulig opptreden av mineralforekomster med potensial for industrialisering. Nfk nedsatte en Idégruppe for NM med representanter fra NGU, Nfk og industrien som genererte ideer om industrialisering av mineralforekomster og bestemte hvem som skulle være ansvarlig for oppfølgingen innenfor de enkelte delprosjektene. Alle arbeidene som ble gjennomført av NM ble bestemt av Idégruppen. Ved positive resultater av undersøkelsene valgte NM gjennom sitt eget nettverk selv ut hvilken bedrift som skulle tilbys å gå videre med delprosjektet. Hvis bedriften ønsket å gå videre med undersøkelsene var NMs målsetting nådd og videre arbeid i regi av NM opphørte. Erfaringene med bruk av denne samarbeidsmodellen er vurdert i slutten av rapporten.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2015.054
Page number:
114
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Industrialisering av mineralforekomster i Nordland
Project nr:
305600
Fylke:
Nordland