Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

Denne veilederen er ment å brukes ved forvaltning av forurensningsforskriftens kapittel 2: Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Forskriften gjelder ved terrenginngrep i områder hvor det er grunn til å tro at det er forurenset grunn. Gravemassene kan deles inn i 3 hovedkategorier: - Masser som skal til deponi eller behandlingsanlegg - Masser som kan disponeres fritt - Masser som skal gjenbrukes på tiltaksområdet Veilederen beskriver prøvetaking av de ulike kategorier gravemasser.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2009.059
Page number:
10 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Aktsomhetskart for grunnforurensning i Oslo
Project nr:
310501
Fylke:
Akershus Oslo