Miljøkjemi og helse. Status pr. 01.03.1991.

NAVF har bevilget 3 års stipendium for forsker. Dr.ing. Ø.Øyen ble ansatt som stipendiat i tiden 01.08.89 til 31.07.92, men sluttet for å gå over i annen stilling. Rapporten summerer opp prosjektets status ved stipendiatens fratredelse. Det er skrevet 9 NGU-rapporter og 1 foredragsabstrakt om korre- lasjonsberegninger mellom sykelighetsrater for kreft og innhold av total og syreløselig fraksjon av 28 grunnstoffer i flomsedimenter. Alternative videre planer er skissert, men ikke vedtatt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.283
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport