Middavarre kobberforekomst

Rapporten er en samlet beskrivelse av feltet, basert på undersøkelsene sommeren 1978 og tidligere arbeider. Sommeren 1978 ble det boret 5 korte diamantborhull, og det ble prøvetatt på berghallene. Prøvene er analysert på Cu, Zn, Pb, Co, Ni, Mo, V, Ag, Au, Fe og S. Mineraliseringen består av en rekke steiltstående kvartskalkspatganger i en grovkornet grønnstein. Malmmineralene er svovelkis, kobberkis og magnetitt pluss en rekke andre mineraler i aksessoriske mengder. Kjemisk er malmen kobberdominert. Gullinnholdet er lavt. Prøvene som har mer enn 0,2 ppm Au har gjennomsnittlig 0,4 ppm Au. Malmen er uhomogen, med rike partier, men er for liten til å være økonomisk interessant i dag.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1650/46A
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms