Metodeutvikling: Deteksjonsgrenser REE, ICP-MS

Alle isotopene Sc45, Y89, La139, Ce140, Pr141, Nd143, Nd146, Sm147, Sm149, Sm152, Eu151, Eu153, Gd157, Gd158, Tb159, Dy161, Dy164, Ho165, Er166, Er167, Tm169, Yb172, Yb173, Yb174, Lu175, Th232 som inngikk i denne undersøkelsen har lineære kalibreringskurver i konsentrasjonsområdet 0-10 000 ppt. Deteksjonsgrensene er bestemt ut fra 3 standardavvik til blank prøve (Milli-Q vann). Scandium45 har de dårligste deteksjonsegenskapene, (23 ppt), mens erbium166 har den laveste deteksjonsgrensen (0.22ppt). Deteksjonsegenskapene kan forbedres ved å koble en kjøler til spraykammeret, (ekstra investering på kr. 20,000,-). Beregninger av korrelasjonskoeffisienter og lineærregresjonskoeffisienter i Finnigans soft ware er verifisert.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.080
Page number:
68
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport