Metamorphic assemblages and conditions in the Rombak basement window.

Sammendrag på norsk: Rombakvinduet har gjennomgått epidot-amfibolitt/amfibolitt-facies metamorfose (P > 6kb, T 575-600 grader), som er tilsvarende den metamorfosen som det overliggende kaledonske dekkekomplekset har gjennomgått. En senere grønnskiferfacies retrogradering, muligens også ved moderat til høyt trykk, har påvirket vinduet i varierende grad. De fleste steder opptrer ingen eller bare ubetydelig regrograd reekvilibrering av mineralene. I et område langt øst i vinduet (Muohtaguobla) har imidlertid grønnskifer-facies retrogradering så godt som fullstendig utvisket tegnene til den tidligere høyere grads metamorfosen. Intensiteten av retrograderingen i Muohtaguobla-området kan muligens relateres til et større N-S-gående lineament i de østlige deler av vinduet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.168
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland