Melkfjell kvartsittforekomst - feltundersøkelser høsten 2008

I samarbeid med firma Sivilingeniør Trond Refseth AS har NGU gjennomført undersøkelse av en kvartsittforekomst ved Melkfjelltjønnan sør for Kallvatnet i Rana kommune. Undersøkelsene omfattet geologisk kartlegging og prøvetaking fra utsprengt materiale i profiler. Kvartsittenheten er av lignende type som den kvartsitten som tidligere er undersøkt av Rana Metall ved Sauaksla lengre vest. Den er av god termisk kvalitet og selv om analyser viser at den kjemiske kvaliteten er noe varierende, holder de dominerende partiene en kvalitet som er tilfredsstillende for kvartsittråstoff til standard ferrosilisium. Kvartsittfeltet er noe gjennomsatt av amfibolittganger som må håndteres ved et eventuelt uttak i dagbrudd. Den nordlige del av feltet har høyt innhold av ganger med pegmatitt/trondhjemitt, men den sørlige del av feltet har beskjedent innslag av slike ganger. Den kvalitetsmessig beste del av forekomsten har en bredde på omkring 200 m og en lengde på 1 km. Dette tilsvarer 5 mill. tonn pr 10 m avsenking, og kvartsitten som stuker nedover mot øst har en tykkelse på mange titalls meter. Kjerneboringer anbefales for å kartlegge forekomstens kvalitetsvariasjoner i kontinuerlige snitt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2009.025
Page number:
50 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Melkfjell kvartsittforekomst
Project nr:
327200
Fylke:
Nordland