Maringeologisk tokt nr. 9306 i Skagerrak, toktrapport

I perioden 28. juli til 25. august utførte Norges geologiske undersøkelse i samarbeid med Statens kartverk, Divisjon Norges Sjøkartverk, et kombinert maringeologisk-geofysikk-hydrografisk tokt i Skagerrak med M/S Geofjord. Tilsammen ble det samlet inn 4090 kilometer lettseismikk med Sleeve Gun og Geopulse. Av dette inngår 910 kilometer i et reginalt nett (10 x 10 km) som dekker anslagsvis 4200 km², mens 3180 kilometer inngår i et flatedekket nett med profilavstand 300-600 m, som dekker ca. 1250 km². Sleeve gun-registrer- ingene er filtrert, forsterket og skrevet ut i frekvensområdet 40-2000 Hz, mens Geopulse-registreringene tilsvarende har frekvenser i området 350-9500 Hz. I denne rapporten oppsummeres teknikk og metodikk knyttet til toktet. Rapporten inneholder også referanser til de innsamlede geologiske og geofys- iske data.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
93.133
Page number:
40
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport