Malmprospektering Oterstrand-Laksådal.

Ved radiometriske bil- og fotmålinger i 1975 ble det funnet flere radioaktive anomalier ved de gamle gruvene i Oterstrand - Laksådal, og rapporten beskriver oppfølging av disse funn. Det er gjort geologiske detaljkartlegging, prøvetaking og radiometriske målinger over granittkontakten SØ for Laksådalsvatn. I tillegg er det utført diamantboringer med Packsack borutstyr. Analyseresultater viser at mineraliseringene Ø og SØ for Laksådalsvatn er økonomisk uinteressante. Videre arbeid med geologisk kartlegging, prøvetaking, IP-målinger, radon- målinger og jordgeokjemi foreslås gjort i tilknytning til de gamle gruvene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1430/20A
Page number:
40
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland