Malmgeologiske undersøkelser i det østlige Meråkerfelt, Nord-Trøndelag

Det ble gjort malmgeologiske undersøkelser i det østlige Meråkerfelt for å karakterisere kjente forekomster og forklare geofysiske anomalier, for derigjennom å identifisere objekter av mulig økonomisk interesse. Det ble ikke funnet slike objekter. Sulfidmineraliseringene i det østlige Meråkerfelt er beskrevet med hensyn til vertsbergarter, sidestenomvandling, mineralogi, tekstur, morfologi og Pb- isotopsammensetning. De undersøkte forekomstene er Stadåsen Gruve (64140 703610), Geitberget Skjerp (64115 703565), Sagskjerpet (63780 702860), Hammerskallen Gruve (64115 703370), Skomakermoen Skjerp (64100 703230), Øyan Skjerp (64020 703150), Langsundgruva (63890 702725), Anna (63765 702390), Gøsta (63785 702375), Duddu (63760 702350) Ebba (63745 702330), Nordre Knollskjerp (63850 702490), Søndre Knollskjerp (63845 702475), Lillefjell Gruve (63900 701675), Peder Bentzens Skjerp (63875 701590), Gilså Gruve (63955 701295) og Dronningen (64220 701460). Oså de sulfidmalmførende lithologiene, Turifossgrønnstenen og Kjølhauggruppen, er karakterisert med hensyn til utseende og bergartsgeokjemi. De geofysiske anomaliene kartlagt av Dalsegg og Lauritsen (1993) i Sulåmo- gruppen, Kjølhgauggruppen og Slåganggruppen er forklart geologisk.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.041
Page number:
52
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport