Malmgeologiske og geofysiske undersøkelser i kyststrøket Vest-Finnmark - Nord-Troms.

Rapporten er en avskrift av dagbokopptegnelser og en konklusjon fra arbeider utført under P. F. Trøftens ledelse i Finnmarks kyststrøk 1961. Det foreligger ingen offisiell rapport over undersøkelsene, men 4 kartbilag ble funnet ferdigtegnet i arkivet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
320
Page number:
31
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms Finnmark