Malmgeologiske og geofysiske undersøkelser Agjetjokka - Bavvaljavrre - Goaskenjavrre.

Kobberkismineraliseringene i agglomeratet ved Agjetjokka ble funnet i 1959 ved geokjemiske undersøkelser utført av Statens Råstofflaboratorium. Nøyere undersøkelser ble innledet i 1960 og fortsatt i 1961 ved geologiske, geofysiske undersøkelser samt boringer. Den geofysiske del av undersøkelsene besto i magnetiske målinger over et ca. 12 km langt felt. Det var tidligere (1959) utført magnetiske målinger fra fly, kfr. GM Rapport nr. 258. Boringene omfattet 4 hull på tilsammen 435 meter. Se også GM Rapport nr. 314 D.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
314 B
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark