Malmgeologiske og geofysiske undersøkelser Agjetjokka.

Høsten 1959 ble det ved geokjemisk prospektering påvist anomalier på kobber. Disse anomaliene førte til funn av et kobberkisførende agglomerat. Det ble derfor satt i gang detaljerte geologiske og geofysiske undersøkelser i området. Undersøkelsene ble fortsatt i 1960, og foruten geologisk kartlegging ble det utført magnetiske målinger. Undersøkelsene har foreløpig vist at en har funnet et kobberkisførende agglomerat av betydelige dimmensjoner, men kobberkisgehalten har vist seg å ligge for lavt for en økonomisk utnyttelse av agglomeratet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
276/C
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark