Malmgeologisk undersøkelse. Vestlige del av Alta - Kvænangenvinduet.

Det finnes ingen rapporttekst, men i NGU's rapportarkiv ligger et hefte, Bind II: Plansjer, hvor det er listet opp i alt 74 kartbilag. Bind II inneholder 15 av disse kartbilagene. Resten av bilagene ligger i NGU's kartarkiv.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
375
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms