Malmgeologisk undersøkelse 1962-1964 Nordreisa-Oksfjordområdet.

Rapporten er delt i 3 bind: Bind IB Bilag, Bind II plansjer nr. 01-12, Bind III Plansjer nr. 13-36 samt liste over bilag nr. 37-80 som ikke er vedlagt rapporten, men som finnes i NGU's arkiv. Rapporten er meget omfattende hva bilag angår, men synes i ettertid ikke å være noen sluttrapport over alle de arbeidene som ble utført under oppdrag 555.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
555
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms