Malmberegning av Repparfjordfeltet. (Ba nr. 4095) Bilagsbind. (Ba nr. 4094)

Rapporten foreligger i to bind. Bind I består av kommentarer og analyselister for forekomstene Vestfeltet, Hovedfeltet, Østfeltet - John, Østfeltet - Erik, Østfeltet - Nord, Dypmalmen og Hansfeltet, etterfulgt av fem plansjer med tonnasje / gehaltberegninger for hver av forekomstene, Beregningene bygger på resultatene fra 9842 m. diamantboringer (480 m. i 1909, 2358 m. i 1957 og 7004 m. i 1965 - 1967), 1720 m. røskegrøfter og 760 m. underjordsdrifter (begge de siste fra 1904 - 1909). Bind II består av syv tegninger med plankart og profiler som viser registrerte Cu - verdier i dagen og i borhull for hver av forekomstene.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
808 C
Page number:
54
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark