Målinger med grunn refleksjonsseismikk på land. Teknikker, utførelse og resultater.

I 1988 gikk NGU til anskaffelse av utstyr for målinger av grunn refleksjonsseismikk på land. Prosjektet "Refleksjonsseismikk på land" ble opprettet med tanke på utvikling av teknikk og kompetanse. Etter 3 år med anvendelse av metoden er prosjektet avsluttet, og rapporten er ment som en sluttrapport. Rapporten beskriver bl.a. følgende: - Anvendelsesområder for grunn refleksjonsseismikk på land - Kort teoretisk bakgrunn for metoden - Betingelser for anvendelse - Utstyr - Feltprosedyrer - Refleksjonssiesmieimiskesmiske måleteknikker - sammenligning mellom refraksjonsseismikk og grunn refleksjonsseismikk - Presentasjon av oppnådde resultater - Framtidige planer for videreutvikling av måleteknikker

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.201
Page number:
42
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport