Magnetometrisk rekognosering Salgan - Carajavrre - Mierovarre feltene.

Målingene foregikk i 3 områder. Den samlete utstrekning av områdene er 123 km2 Det ble påvist en rekke magnetiske drag.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
204 D
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark