Magnetiske undersøkelser Stuorajavrre - Goaskenjavrre.

Det ble i 1960 foretatt geologiske undersøkelser over Agjet-agglomeratet (GM Rapport nr. 276 C), som i syd er kobberkisbærende. Det ble samtidig foretatt magnetiske målinger, da agglomeratet viste markerte magnetiske anomalier. I 1961 ble disse undersøkelser ført videre nordover til Soattefielbma - Goaskenjavrre (GM Rapport nr. 314 B). Samme år ble det foretatt magnetiske målinger i et område nordover fra Stuovrajavrrets sydende (GM Rapport nr. 305 A). Denne rapport inneholder resultatene av utførte magnetiske målinger i området mellom de overnevnte felter. Målingene viser at det forløper magnetiske drag av vekslende lengder gjennom hele det undersøkte område. De store trekk i dragene stemmer bra med de magnetiske flymålinger over området.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
358
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark