Magnetiske- og radiometriske målinger fra helikopter over Høgtua- området

Rapporten inneholder resultater fra geofysiske målinger fra helikopter over et område vest for Mo i Rana, Nordland fylke i rapporten kalt HØGTUA. Det ble fløyet ca. 950 profilkilometer, og med profilavstand 1 km ble ca. 900 km2 dekket. Flyhøyde var 200 fot. Det ble utført magnetiske- og radio- metriske målinger. Data fra målingene er behandlet i NGU's HP3000datamaskin og deretter tegnet ut som profilkurve- og kotekart i målestokk 1:50 000 på Calcompplotter. Som navigasjonsgrunnlag ble topografiske kart i målestokk 1:50 000 benyttet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1899
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland