Magnetiske målinger Ørtvann- og Ømmervannsonen Rana. Teori og beregninger.

Det er gjort forsøk på en nøyere beregning av forekomstens lengde, bredde, tykkelse og dyp. Det vises til rapportene 290, 307 og 324.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
324 A
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland