Magnetiske målinger over Tverrfjellet kalkforekomst, Elnesvågen

Forekomsten drives av Hustadmarmor A/S, Elnesvågen. Sidebergarten til kalken er amfibolitt, og oppgaven var å finne kalksonens for løp i feltet som er sterkt overdekket, stedvis med steinur av ukjent mektighet Måleresultatene er fremstilt som magnetiske kotekart. Det fremkom tydelige negative anomalier over kalksonen i områder uten overdekke. I overdekket område fremkom en klar negativ anomali, uten at det med sikkerhet kan sies at denne skyldes kalksonen.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1749
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport