Magnetiske målinger over Altermark-området.

NGU utførte i samarbeid med Norwegian Talc, Altermark helikoptermålinger (magnetometri, radiometri og VLF) høsten -91 over tre små områder nær Alter- mark, Nordland fylke. Det ble målt ca. 500 profilkilometer. Hensikten med målingene var å finne nye talk forekomster for å sikre driften av gruva. Resultatene er representert som profil og kotekart med farger plottet ut på en calcomp 58000 elektrostatisk fargeplotter. Målerstokken er 1:20.000. I rapporten presenteres nedfotograferte versjoner av forskjellige kart. Fargeplottede kart i full størrelse (9 stk.) kan bestilles fra NGU. Det vil bli utarbeidet en egen rapport på modellering og tolkning av magnetiske data.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.285
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland