Magnetiske forsøksmålinger Fredheim-Bårstad.

Arbeidet i marken ble utført av Rolf Ingdahl, men det er ikke skrevet noen rapport over målingene. Kleberstein og serpentin fører litt magnetitt, og man ville undersøke muligheten for å påvise kleberstein ved hjelp av magnetisk kartlegging. I NGU's rapportarkiv finnes et hefte hvor det er samlet det viktigste materialet fra målingene, bl.a. en geologisk rapport av Egil Sæther.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
73
Page number:
1
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland